Voor alle leeftijden en voor alle belangstellenden zonder uitzondering!

de Notedop vzw, gesticht in 1990.

logo

cursuswerking@notedop.be

+32(0) 499-73.97.13

fb.me/DeNotedopvzw

logo

cursuswerking@notedop.be

+32(0) 499-73.97.13

fb.me/DeNotedopvzw

Bestuur

Bestuur

Anthonissen
Bob

Voorzitter

Henderickx
Guido

Penningmeester

Vandamme
Ria

Bestuurslid

Bastianen
Hugo

Bestuurslid