Voor alle leeftijden en voor alle belangstellenden zonder uitzondering!

de Notedop vzw, gesticht in 1990.

logo

cursuswerking@notedop.be

+32(0) 499-73.97.13

fb.me/DeNotedopvzw

logo

cursuswerking@notedop.be

+32(0) 499-73.97.13

fb.me/DeNotedopvzw

Vakantiedagen

Vakantiedagen cursusjaar 2019-2020

                                                     Van                       TOT en MET

Herfstvakantie             28/10/2019                03/11/2019

Wapenstilstand            11/11/2019                     –

Kerstvakantie              23/12/2019                  05/01/2020

Krokusvakantie          24/02/2020                 01/03/2020

Paasvakantie               06/04/2020                 19/04/2020

Dag v/d Arbeid            01/05/2020                      –

O.H. Hemelvaart         21/05/2020                22/05/2020

 

Het bestuur en de cursusgevers wensen jullie prettige en zonnige vakantiedagen toe.