Beste cursisten, Na overleg met onze cursusgevers, bestuur en de directie van DC Liberty hebben wij besloten om NIET van start te gaan met onze cursussen in september 2020. De huidige stand van zaken in verband met Covid 19 laten ons niet toe om op een veilige manier onze cursussen aan te bieden aan onze cursisten, er zeker rekening mee houdende dat het overgrote deel van onze mensen behoren tot de meest kwetsbare groep. We hadden gehoopt het 30 jarig bestaan van onze cursuswerking op een meer positieve manier te kunnen vieren maar de omstandigheden hebben daar anders over beslist. In december 2020 zullen wij de toestand terug evalueren en dan eventueel terug starten met onze taal en computercursussen op 11 januari 2021. Wij houden u in elk geval op de hoogte en wij hopen dat u en uw naasten deze moeilijke tijd doorkomen in de best mogelijke omstandigheden

de Notedop vzw, gesticht in 1990.

logo

cursuswerking@notedop.be

+32(0) 499-73.97.13

fb.me/DeNotedopvzw

logo

cursuswerking@notedop.be

+32(0) 499-73.97.13

fb.me/DeNotedopvzw

Vakantiedagen

Vakantiedagen cursusjaar 2019-2020

                                                     Van                       TOT en MET

Herfstvakantie             28/10/2019                03/11/2019

Wapenstilstand            11/11/2019                     –

Kerstvakantie              23/12/2019                  05/01/2020

Krokusvakantie          24/02/2020                 01/03/2020

Paasvakantie               06/04/2020                 19/04/2020

Dag v/d Arbeid            01/05/2020                      –

O.H. Hemelvaart         21/05/2020                22/05/2020

 

Het bestuur en de cursusgevers wensen jullie prettige en zonnige vakantiedagen toe.