Voor alle leeftijden en voor alle belangstellenden zonder uitzondering!

de Notedop vzw., gesticht in 1990.

logo

cursuswerking@notedop.be

+32(0) 499-73.97.13

fb.me/DeNotedopvzw

logo

cursuswerking@notedop.be

+32(0) 499-73.97.13

fb.me/DeNotedopvzw

De Notedop vzw

Vrijwilligers:

Alle personen, vrijwilligers, die zich geroepen voelen om aan hun medemensen, die graag iets bijleren in hun vrije tijd, cursus te geven, zijn bij onze cursuswerking “De Notedop” vzw. van harte welkom.

Voor verdere inlichtingen kan U steeds contact met ons opnemen.

Vrijwilligers voor:
Het geven van cursussen media (PC, Tablet, Smartphone enz..),
Het geven van talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, enz….)
Personen voor administratieve functie.
Personen voor een bestuursfunctie.

Nieuws...

Cursusoverzicht...

Cursussen Categorie
NederlandsTalen
DuitsTalen
EngelsTalen
FransTalen
ItaliaansTalen
SpaansTalen
ChineesTalen
TrajectComputer
Thema: De computer opkuisenComputer
Thema: Werken "in de Cloud"Computer
TrajectSmartphone
TrajectTablet & iPad
Sociale MediaSmartphone, Tablet & iPad
WhatsAppSmartphone, Tablet & iPad