Beste cursisten, Na overleg met onze cursusgevers, bestuur en de directie van DC Liberty hebben wij besloten om NIET van start te gaan met onze cursussen in september 2020. De huidige stand van zaken in verband met Covid 19 laten ons niet toe om op een veilige manier onze cursussen aan te bieden aan onze cursisten, er zeker rekening mee houdende dat het overgrote deel van onze mensen behoren tot de meest kwetsbare groep. We hadden gehoopt het 30 jarig bestaan van onze cursuswerking op een meer positieve manier te kunnen vieren maar de omstandigheden hebben daar anders over beslist. In december 2020 zullen wij de toestand terug evalueren en dan eventueel terug starten met onze taal en computercursussen op 11 januari 2021. Wij houden u in elk geval op de hoogte en wij hopen dat u en uw naasten deze moeilijke tijd doorkomen in de best mogelijke omstandigheden

de Notedop vzw, gesticht in 1990.

logo

cursuswerking@notedop.be

+32(0) 499-73.97.13

fb.me/DeNotedopvzw

logo

cursuswerking@notedop.be

+32(0) 499-73.97.13

fb.me/DeNotedopvzw

Privacybeleid

Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers
 

De Notedop,

 Louis Mastplein 8 2660 Hoboken

 is een vzw en wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter en ondervoorzitter. (en heeft tot doel het organiseren van opleidingen)

 
Persoonsgegevens die de deelnemer mededeelt bij de inschrijving verwerkt de Notedop slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen. De persoonsgegevens van de deelnemers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.
 

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens opvragen, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail naar: