Beste cursist,

September staat voor de deur en dan beginnen we traditiegetrouw plannen te maken voor een nieuw cursusjaar. Want ja, 'de Notedop' bestaat nog en de cursusgevers willen graag beginnen!

Alleen hebben wij - het bestuur - na lang en rijp beraad besloten dit najaar nog niet te starten, maar wel op 10 januari 2022.

We hebben deze beslissing om tal van redenen genomen:

-meer mensen zullen de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren.

-mensen krijgen de kans om na de drukke vakantieperiode toch nog in alle rust te reizen.

-we hopen zo weinig mogelijk last van een eventueel 'najaars covid golf(je)' te ondervinden.

-jullie kunnen 'zachtjes aan' je cursus(sen) weer opnemen (15 weken ipv 30).

-hopelijk zijn tegen dan alle extra maatregelen (mondmasker, handen wassen, ruimte verluchten en ontsmetten....) niet meer - of toch veel minder - van toepassing, zodat we min of meer 'normaal' kunnen starten.

Helaas kunnen we niet in een glazen bol kijken en voorspellen wat de toekomst brengt, maar het leek ons beter toch nog even te wachten dan na een paar weken weer alles 'on hold' te moeten zetten omwille van de hoge besmettingscijfers.

Later dit jaar mogen jullie nog een mail met meer info en details ivm cursussen, dagen, uren, kosten, ...... verwachten.

 

De PC inloopdagen, telkens op woensdagnamiddag van 14:00 tot 17:00 uur starten terug op 1 september 2021.

Privacybeleid

Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers
 

De Notedop,

 Louis Mastplein 8 2660 Hoboken

 is een vzw en wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter en ondervoorzitter. (en heeft tot doel het organiseren van opleidingen)

 
Persoonsgegevens die de deelnemer mededeelt bij de inschrijving verwerkt de Notedop slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen. De persoonsgegevens van de deelnemers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.
 

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens opvragen, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail naar: