Privacybeleid

Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers
 

De Notedop,

 Louis Mastplein 8 2660 Hoboken

 is een vzw en wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter en ondervoorzitter. (en heeft tot doel het organiseren van opleidingen)

 
Persoonsgegevens die de deelnemer mededeelt bij de inschrijving verwerkt de Notedop slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen. De persoonsgegevens van de deelnemers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.
 

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens opvragen, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail naar: